English

Tags: Bệnh viện Thực hành

Bệnh viện Trung ương Huế là Đơn vị Thực hành chính cho Sinh viên ngành Y của Đại học Duy Tân

Bệnh viện Trung ương Huế là Đơn vị Thực hành chính cho Sinh viên ngành Y của Đại học Duy Tân

23/06/2018

Sau ký kết hợp tác vào năm 2017 giữa Đại học Duy Tân và Bệnh viện Trung ương Huế để đưa sinh viên đến thực tập tại bệnh viện, ngày 22/6/2018, Đại học Duy Tân đã đến thăm và làm việc tại bệnh viện đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác ý nghĩa hơn nữa giữa 2 đơn vị. Cũng từ thời điểm này, Bệnh viện Trung ương Huế sẽ chính thức trở thành đơn vị thực hành chính cho các ngành Bác sĩ Đa khoa và Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt của Đại học Duy Tân...