English

Tags: Bảng Xếp hạng THE

4 đại học Việt Nam trên bảng xếp hạng các đại học trẻ tốt nhất thế giới THE 2022

16/03/2022

Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng Young University Rankings 2022 - xếp hạng các Đại học trẻ tốt nhất thế giới 2022. Theo đó, Việt Nam có 4 trường đại học được xếp hạng, tăng 2 trường so với năm 2021. Riêng Việt Nam, có 4 đại diện lọt vào bảng xếp hạng các Đại học trẻ tốt nhất thế giới. Trong đó, ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM được xếp hạng từ năm 2021 và có 2 trường dù mới được xếp hạng năm nay 2022 là Trường ĐH Tôn Đức Thắng và Trường ĐH Duy Tân...

THE xếp hạng các Đại học Việt Nam có tầm ảnh hưởng về phát triển bền vững 2022

29/04/2022

Times Higher Education (THE) ngày 28-4 đã công bố bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2022 - Xếp hạng các đại học có tầm ảnh hưởng về phát triển bền vững năm 2022, trong đó có 7 trường Việt Nam...

Hai đại học đầu tiên của Việt Nam vào Top 100 châu Á theo Bảng Xếp hạng THE

07/06/2022

Times Higher Education (THE) vào ngày 1/6/2022 đã công bố Bảng Xếp hạng các Đại học (ĐH) khu vực châu Á năm 2022 . Theo đó, lần đầu tiên Việt Nam có trường lọt vào Top 100 Trường Đại học Tốt nhất châu Á . Cụ thể là Trường ĐH Tôn Đức Thắng xếp vị trí 73 và Trường ĐH Duy Tân xếp vị trí =91...

Các trường ĐH của Việt Nam vào Top 100 châu Á theo Bảng Xếp hạng THE

11/06/2022

Times Higher Education (THE) vào ngày 1.6.2022 đã công bố Bảng xếp hạng các đại học khu vực châu Á năm 2022. Theo đó, lần đầu tiên Việt Nam có trường lọt vào Top 100 Trường Đại học Tốt nhất châu Á. Một trường xếp vị trí 73 và Trường ĐH Duy Tân xếp vị trí =91. Như vậy, cùng với 3 trường đại học Việt Nam đã được xếp hạng từ năm 2021, Việt Nam đã có 5 trường đại học lọt vào Top 100 Trường đại học tốt nhất châu Á...