English

Tags: AVN Audit

Lễ Ký kết Hợp tác giữa DTU và Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam

11/12/2014

Sáng ngày 10/12/2014, Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ Ký kết hợp tác với Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam (AVN Audit) tại Phòng 702 - K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng...