English

Tags: AKC

Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc tới Thăm và Làm việc với Đại học Duy Tân

Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc tới Thăm và Làm việc với Đại học Duy Tân

20/12/2022

Sáng ngày 16/12/2022, ông Kim Hae-yong - Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc (AKC) cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Đại học Duy Tân. Anh hùng Lao động, Nhà giáo Ưu tú, Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Duy Tân và lãnh đạo các trường thành viên,...