English

Tags: điều dưỡng viên

Ấm áp Lễ Kỷ niệm ngày Điều Dưỡng viên Quốc tế

10/05/2015

Những lời ca, tiếng hát chứa chan tình cảm cùng những ánh nến lung linh được thầy và trò Khoa Điều dưỡng, Đại học Duy Tân dâng lên tưởng niệm bà Florence ...

Lễ Kỷ niệm Ngày Điều dưỡng viên quốc tế tại Đại học Duy Tân

16/05/2016

Tối ngày 12/5/2016, Khoa Điều dưỡng Đại học Duy Tân phối hợp với Đoàn trường tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày Điều dưỡng viên quốc tế tại hội trường 713, số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng...