English

Tags: Đêm thơ nhạc

Lê Công Cơ - Nhà thơ Yêu đời, Yêu người

Lê Công Cơ - Nhà thơ Yêu đời, Yêu người

21/03/2018

Mở đầu Đêm Thơ nhạc của Đại học Duy Tân, cả khán phòng lặng im, bồi hồi trước những dòng thơ đầy cảm xúc, ngập tràn hạnh phúc nhưng cũng thấm đẫm buồn đau với những mất mát chiến tranh. “Quê hương ơi” - một bài thơ do Anh hùng Lao động, Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ viết đúng trong ngày giải phóng miền Nam