English

Tags: Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII

Một chặng đường nhiều thành tựu

01/06/2020

Trong hai ngày 2 và 3/6/2020 tới đây, Trường Đại học Duy Tân tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong những ngày trọng đại này, nhìn lại, có thể nói rằng, nhiệm kỳ vừa qua (2015-2020) là một chặng đường nhiều thành tựu của Đảng bộ Trường Đại học Duy Tân. Những thành tựu này đã trở thành niềm tự hào để toàn thể đảng viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên của Đại học Duy Tân tự tin...