English

Tags: Đại học Thủ Dầu Một

Giao lưu giữa Sinh viên Đại học Thủ Dầu Một và Đại học Duy Tân

Giao lưu giữa Sinh viên Đại học Thủ Dầu Một và Đại học Duy Tân

03/06/2022

Những bạn trẻ với tính cách mộc mạc, phóng khoáng đến từ dải đất miền Nam xa xôi đã có cuộc hội ngộ thắm đượm chân tình cùng với các bạn sinh viên Duy Tân trong Chương trình giao lưu giữa Khoa Sư phạm - Ngữ Văn, Đại học Thủ Dầu Một và Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Duy Tân...