English

Tags: Đại học Huế

Đại học Huế hợp tác toàn diện với trường Đại học Duy Tân

25/03/2021

Ngày 24/3, tại Trường ĐH Duy Tân đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Trường ĐH Duy Tân và ĐH Huế. Đại diện ĐH Huế và Trường ĐH Duy Tân ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện. Theo đó, ĐH Huế và Trường ĐH Duy Tân hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động theo chức năng...

Trường Đại học Duy Tân và Đại học Huế ký kết hợp tác toàn diện

24/03/2021

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên, trường Đại học Duy Tân và Đại học Huế đã tiến hành Ký kết hợp tác toàn diện vào sáng ngày 24/3/2021...