English

Tags: Đại học Dong - A

Lễ Ký kết Hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Đại học Dong - A

Lễ Ký kết Hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Đại học Dong - A

17/03/2017

Chiều ngày 13/3/2017, Lễ Ký kết hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Đại học Dong - A Hàn Quốc đã diễn ra tại Phòng 702 - Số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng...