English

Tags: Đại học Coventry

Giảng viên ĐH Coventry thông tin về chương trình 3+1 cho sinh viên DTU

Giảng viên ĐH Coventry thông tin về chương trình 3+1 cho sinh viên DTU

27/03/2015

Ngày 26/3/2015, Giảng viên Cao cấp Chuyên ngành Kế toán, Khoa Kinh tế, Tài chính và Kế toán, Đại học Coventry (Anh Quốc) - Michael Barker đã đến Đại học Duy Tân cùng giao lưu và giải đáp...

Khám phá Đại học Coventry qua lăng kính của du học sinh

Khám phá Đại học Coventry qua lăng kính của du học sinh

17/04/2015

Chính thức ký kết hợp tác với Đại học Coventry (Anh Quốc) vào tháng 6/2012 để triển khai chương trình 3+1, đưa sinh viên ra nước ngoài du học, khóa sinh viên đầu tiên của Đại học Duy Tân...