English

Tags: Đại học Namseoul

Đại học Duy Tân Ký kết Hợp tác MOU với Đại học Namseoul, Hàn Quốc

Đại học Duy Tân Ký kết Hợp tác MOU với Đại học Namseoul, Hàn Quốc

19/01/2018

Sáng ngày 19/1/2017, Đại học Duy Tân và Đại học Namseoul, Hàn Quốc đã tổ chức Lễ Ký kết hợp tác MOU tại Phòng 706 - Cơ sở số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Buổi lễ có...