English

Tags: Điều dưỡng Nhật Bản

Hội thảo về nghề Điều dưỡng tại Nhật Bản

Hội thảo về nghề Điều dưỡng tại Nhật Bản

02/04/2018

Sáng ngày 30/3/2018, Khoa Điều dưỡng - Đại học Duy Tân phối hợp với Trường Đại học Seirei Christopher, Nhật Bản tổ chức Hội thảo về nghề Điều dưỡng tại Nhật Bản. Hội thảo có sự tham dự của GS. Emiko Yokoo - Hiệu trưởng trường Đại học Seirei...