Hệ thống Thông tin

Chuyên ngành Hệ thống Thông tin

Tổng quan ngành
 
Hệ thống Thông tin (IS - Information Systems) được nhận định là một trong những ngành “hot” trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin nhưng với nhiều người, nó vẫn khá là mới mẻ. Ngành Hệ thống Thông tin là ngành học kết hợp giữa phần cứng, phần mềm và mạng truyền thông, nhằm thu thập, tạo và phân phối các dữ liệu thông tin trong tổ chức, doanh nghiệp.
 
Hệ thống Thông tin tập trung vào thiết kế, quản trị và vận hành các hệ thống thông tin, phân tích dữ liệu, kết nối giữa các bên liên quan trong tổ chức, doanh nghiệp với các chuyên gia công nghệ thông tin, cũng như biết các làm thế nào để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và có lợi thế cạnh tranh hơn.
 
Thời gian Đào tạo:
 
Trình độ Đại học: 4 năm
 
Chương trình Đào tạo
 
Học chuyên ngành này sinh viên này được trang bị cả kiến thức về Công nghệ Thông tin và kiến thức về Kinh tế như kiến thức về Tài chính Kế toán, Quản trị Kinh doanh,… nhằm hiểu đúng được nhu cầu của doanh nghiệp trong việc phát triển các hệ thống thông tin
 
- Về khối kiến thức kinh tế sinh viên sẽ được đào tạo các môn như: Quản Trị Chiến Lược, Quản trị Tài chính, Quản trị Nhân lực, Kinh tế Vĩ mô, Nguyên lý Kế toán,...
 
- Vế khối kiến thức Công nghệ Thông tin, sinh viên sẽ được đào tạo các môn như: Mạng máy tính, Lập trình Cơ sở, Hệ thống Thông tin Quản lý, Phân tích và Thiết kế hệ thống, Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu, Lập trình Ứng dụng cho các Thiết bị Di động, An ninh mạng, Công Cụ & Phương pháp Thiết kế - Quản Lý (phần mềm), Phân tích Thông tin, Kỹ thuật Thương mại Điện tử (ASP.NET), Lập trình Winforms: VB.NET / C#.NET,...
 
Kỹ năng Nghề nghiệp
 
- Sinh viên có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng, triển khai, quản trị và kiểm soát các hệ thống thông tin quản lý; kiến thức về lý thuyết thống kê kinh tế,... nhằm cung cấp các căn cứ khoa học, đề xuất các phương án tối ưu trong công tác quản lý kinh tế xã hội và quản trị kinh doanh.
- Tổ chức và xây dựng ứng dụng Công nghệ Thông tin vào thực tiễn quản trị tổ chức, doanh nghiệp.
- Có khả năng xử lý, phân tích và khai thác sử dụng dữ liệu lớn, khai phá dữ liệu, bảo mật dữ liệu và nâng cao tính an toàn của hệ thống, thống kê dự báo trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán, quản trị, ngân hàng… và hỗ trợ ra quyết định trong công tác tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất, đầu tư, Marketing …
- Phân tích, thiết kế, xây dựng, vận hành, phân luồng thông tin và tối ưu hóa các hệ thống thông tin quản lý;
- Có khả năng quản lý dự án công nghệ thông tin, lập trình web, mạng và truyền thông,...
- Có năng lực phân tích, xử lý thông tin.
- Sinh viên còn được chú trọng phát triển các kỹ năng: tư duy logic, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian,….
 
Cơ hội Việc làm ngành Hệ thống Thông tin
 
- Lập trình viên cơ sở dữ liệu;
- Quản trị viên hệ thống thông tin tại các cơ quan xí nghiệp; 
- Tư vấn viên, thiết kế viên, lập trình viên phần mềm trong công ty phần mềm…
- Nhân viên chuyên trách ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý và phân tích dữ liệu tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các cơ quan nhà nước, trung tâm nghiên cứu.
- Nhân viên kiểm định nghiệp vụ, hỗ trợ, triển khai các dự án.
- Giám đốc công nghệ thông tin (CIO).
- Giảng viên giảng dạy tại các trung tâm tin học hoặc nâng cao trình độ sau đại học để trở thành giảng viên hệ thống thông tin quản lý tại các trường cao đẳng, đại học.
 
Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2020 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111