Đầu tư Tài chính

Chuyên ngành Đầu tư Tài chính

Tổng quan Ngành

 

Đầu tư Tài chính là chuyên ngành thuộc ngành Kinh tế Đầu tư tại Khoa Kinh tế - Tài chính. Đào tạo cử nhân kinh tế có năng lực thực hiện các nghiệp vụ đầu tư tài chính chuyên nghiệp. Trang bị các kiến thức chung về kinh tế, tài chính và đầu tư. Các kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ đầu tư tài chính, về thị trường tài chính về công nghệ tài chính và quản trị rủi ro tài chính hiện đại. Bên cạnh đó, sinh viên được trang bị các kiến thức bổ trợ về pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính.

Chuyên ngành Đầu tư Tài chính

 

Thời gian Đào tạo

 

Thời gian đào tạo chương trình cử nhân: 4 năm

 

Chương trình Đào tạo

 

Chương trình đào tạo chuyên ngành Đầu tư Tài chính gồm 130 tín chỉ với các nhóm kiến thức:

 

+ Khối kiến thức đại cương và đại cương ngành.

+ Khối kiến thức chuyên ngành.

+ Tốt nghiệp.

 

Kiến thức

 

- Nắm được các kiến thức nền tảng về kinh tế, quản trị và công nghệ ứng dụng.

- Hiểu được các lý thuyết về tài chính, phân tích tài chính và đầu tư tài chính.

- Vận dụng được các lý thuyết từ căn bản đến chuyên sâu về đầu tư tài chính để đưa vào thực tiễn phân tích, đánh giá, đưa ra các quyết định đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán, bất động sản….

- Có năng lực đánh giá, phòng ngừa rủi ro tài chính.

 

Kỹ năng nghề nghiệp

 

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp các dữ liệu về tài chính của các đơn vị thực tế.

- Kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan đến lựa chọn danh mục đầu tư hiệu quả.

- Kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm để đưa ra các quyết định đầu tư.

- Kỹ năng về ngoại ngữ và tin học đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

- Kỹ năng tự nghiên cứu và học tập phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

 

Cơ hội Việc làm

 

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Đầu tư Tài chính có cơ hội làm việc ở các công ty tài chính, công ty đầu tư, công ty chứng khoán, các ngân hàng thương mại, các công ty cổ phần với các vị trí công việc:

 

- Chuyên viên phân tích tài chính doanh nghiệp.

- Chuyên viên phân tích đầu tư các danh mục tài sản.

- Chuyên viên định giá tài sản.

- Chuyên viên tư vấn đầu tư tài chính.

- Chuyên gia hoạch định các chiến lược đầu tư tài chính.


Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, tự tin, năng động, sáng tạo, có năng lực và kỹ năng toàn diện để trở thành công dân toàn cầu.

Copyright © 2024 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111