Festival Sinh Viên Kiến trúc toàn quốc lần XII - 2020

Festival Sinh Viên Kiến trúc toàn quốc lần XII - 2020

Dec 8, 2020 to Dec 10, 2020
Duy Tan University
Đứng trước xu hướng số hóa của nhân loại trong tất cả các lĩnh vực, kiến trúc cũng không thể đứng ngoài cuộc. Liên hoan SV Kiến trúc toàn quốc lần thứ 12 - năm 2020 là dịp gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau thiết kế, sáng...
The 19th Asia Pacific Forum for Graduate Students Research in Tourism

The 19th Asia Pacific Forum for Graduate Students Research in Tourism

Nov 28, 2020 to Nov 30, 2020
Duy Tan University
To be continued...
Hội nghị khoa học lần thứ VI về Điện, Điện tử viễn thông và Tự động hóa

6th Conference on Electricity, Electronics, Telecommunications, and Automation

Dec 7, 2019 to Dec 7, 2019
The Faculty of Electrical & Electronic Engineering, Duy Tan University, 3 Quang Trung, Da Nang, Vietnam
The conference on Electricity, Electronics, Telecommunications, and Automation is an annual conference organized by the Faculty of Electrical & Electronic Engineering to promote applied research activities, creating...
INTERNATIONAL CONFERENCE ON HOLOGRAPHY, STRING THEORY AND DISCRETE APPROACHES IN DANANG

INTERNATIONAL CONFERENCE ON HOLOGRAPHY, STRING THEORY AND DISCRETE APPROACHES IN DANANG

Aug 5, 2019 to Aug 7, 2019
Duy Tan University
This conference is for hep-th. Topics are - Holographic principle and degree of freedom yielding gravity - Thermodynamics of gravitational theories and entity of gravity - Entanglement entropy and...

Upcoming