The 19th Asia Pacific Forum for Graduate Students Research in Tourism

The 19th Asia Pacific Forum for Graduate Students Research in Tourism

Jun 30, 2023 to Jul 2, 2023
Hospitality & Tourism Institute, Duy Tan University
We are pleased to extend the deadline for abstract submissions to the upcoming conference until 16 May in response to several late submissions and requests from authors. We warmly invite you to join us for the 19th...
HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ “Xúc tác cho sản xuất nhiên liệu tiên tiến”

HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ “Xúc tác cho sản xuất nhiên liệu tiên tiến”

Apr 21, 2023 to Apr 22, 2023
Duy Tan University
Nghiên cứu ứng dụng giảm phát thải CO2, các nghiên cứu ứng dụng cho sản xuất năng lượng mới.
6th International Conference on Holography, String Theory and Spacetime in Da Nang

6th International Conference on Holography, String Theory and Spacetime in Da Nang

Feb 20, 2023 to Feb 24, 2023
Duy Tan University
Click "homepage organizer arrange" for registration
Festival Sinh Viên Kiến trúc toàn quốc lần XII - 2020

Festival Sinh Viên Kiến trúc toàn quốc lần XII - 2020

Dec 8, 2020 to Dec 10, 2020
Duy Tan University
Đứng trước xu hướng số hóa của nhân loại trong tất cả các lĩnh vực, kiến trúc cũng không thể đứng ngoài cuộc. Liên hoan SV Kiến trúc toàn quốc lần thứ 12 - năm 2020 là dịp gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau thiết kế, sáng...
7th International Conference on Holography and String Theory in Da Nang

7th International Conference on Holography and String Theory in Da Nang

Aug 22, 2024 to Aug 26, 2024
Duy Tan University
Click "homepage organizer arrange" for registration

Upcoming

7th International Conference on Holography and String Theory in Da Nang
  • Time left

7th International Conference on Holography and String Theory in Da Nang

Aug 22, 2024 to Aug 26, 2024
Duy Tan University

Click "homepage organizer arrange" for registration