Các Khoa khác

Khoa Khoa học Tự nhiên & Khoa Lý luận Chính trị

Khoa Khoa học tự nhiên

 

Khoa Khoa học Tự nhiên của Đại học Duy Tân được thành lập vào ngày 01 tháng 10 năm 2007 theo quyết định số 1184/QĐ-ĐHDT. Khoa hiện có 3 Tổ bộ môn (Toán, Lý và Hóa) đảm nhận các học phần Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học đại cương trong các chương trình đào tạo của Trường.

Khoa Khoa học Tự nhiên & Khoa Lý luận Chính trị

 

Hơn 20 năm phấn đấu hết mình của tập thể cán bộ, nhân viên trong Khoa đã xây dựng được một nền tảng phát triển hợp thành từ 3 yếu tố cơ bản: đội ngũ cán bộ, chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ. Nền tảng này sẽ là tiền đề quan trọng cho những bước đi tiếp theo của Khoa trên con đường phát triển và hội nhập.

 

Khoa Lý luận Chính trị

 

Khoa Lý luận Chính trị được thành lập từ năm 1994, cùng thời điểm thành lập trường Đại học Duy Tân. Sứ mệnh của Khoa là trang bị kiến thức lý luận chính trị cách mạng khoa học, lập trường quan điểm của giai cấp công nhân, đạo đức lối sống cách mạng, phương pháp tư duy biện chứng khoa học; thực hiện mục tiêu dạy kiến thức, dạy nghề, dạy người; tạo động lực chính trị tinh thần để xây dựng và phát triển nhân cách toàn diện, xây dựng và bảo vệ đất nước.

 

Mỗi cán bộ, giảng viên của Khoa không ngừng phấn đấu bền bỉ, toàn diện để xứng đáng với danh hiệu “người chiến sĩ xung kích trên lĩnh vực chính trị tư tưởng”, xứng đáng với danh hiệu kép: nhà giáo, nhà khoa học lý luận tư tưởng, vừa hồng vừa chuyên, xứng đáng với niềm tin yêu của lớp lớp sinh viên và đồng nghiệp, tuyệt đối trung thành với Đảng và nhân dân.


Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2021 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111