TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tỷ lệ 'chọi' khối ngành kĩ thuật không cao (24/02/2012)

Tỷ lệ 'chọi' khối ngành kĩ thuật không cao (giao duc) - Trong các kỳ tuyển sinh trước, nhiều trường "đỉnh" trong khối ngành kĩ thuật có tỷ lệ “chọi” và điểm chuẩn đều không quá cao.