Điều kiện xét tuyển

Chỉ tiêu Tuyển Sinh

edf40wrjww2DTU_PROC_GUIDE:CONTENT_ARTICLE_ENROLL
 

 

Năm học

Hệ Đại học

Tổng

2019

5,500

5,500

2020

6,000

6,000

2021

6,200

6,200

2022

6,200

6,200

2023

6,200

6,200

2024

7,300

7,300


 

 

BÀI VIẾT KHÁC
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.