Chính sách học bổng


Học bổng Toàn phần/ Bán phần cho Thí sinh Trúng tuyển vào các ngành của các Trường đào tạo thuộc Đại học Duy Tân năm 2024

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN/ BÁN PHẦN CHO THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO HỌC MỘT TRONG CÁC NGÀNH

CỦA CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC DUY TÂN

 

Trường Đại học Duy Tân ban hành mức học bổng TOÀN PHẦN & BÁN PHẦN cho những thí sinh trúng tuyển vào các ngành của các Trường đào tạo thuộc Đại học Duy Tân trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2024 như sau:

  1. Mức học bổng
  1. Học bổng toàn phần: Là học bổng được miễn 100% học phí.
  2. Học bổng bán phần: Là học bổng được miễn 50% học phí.
  1. Số lượng học bổng & điểm Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT năm 2024

TT

Tên Trường

Học bổng Toàn phần

Học bổng Bán phần

Số suất

Điểm

Số suất

Điểm

1

Trường Khoa học Máy tính

2

>=26

2

>=24

2

Trường Công nghệ

2

>=26

2

>=24

3

Trường Ngoại ngữ & XHNV

2

>=26

2

>=24

4

Trường Kinh tế

2

>=26

2

>=24

5

Trường Y Dược

2

>=26

2

>=24

Tổng cộng:

10

 

10

 

 

+ Điều kiện và các quy định:

1)  Học bổng trên không xét đối với thí sinh đăng ký vào ngành Y, Răng Hàm Mặt.

2)  Học bổng được giảm trực tiếp vào học phí.

3)  Điểm xét học bổng căn cứ kết quả thi thực tế, không tính điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng.

4)  Học bổng không cho phép chuyển nhượng cho người khác và không qui đổi thành tiền mặt.

5)  Nếu thí sinh đạt yêu cầu ở nhiều tiêu chí xét học bổng thì sẽ được chọn mức học bổng cao nhất.

6)  Học bổng chỉ được cấp trong thời gian khóa học chính thức, thí sinh nhập học trễ hạn sẽ không được nhận học bổng.

7)  Để duy trì việc nhận học bổng qua các năm, sinh viên cần đảm bảo mức điểm trung bình năm học (GPA) hàng năm:

Khối

GPA Học bổng Toàn phần

GPA Học bổng Bán phần

Kỹ thuật

3.2 / 4.0

3.0 / 4.0

Kinh tế

3.4 / 4.0

3.2 / 4.0

 
 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.