Chính sách học bổng


Học bổng cho Thí sinh Trúng tuyển vào trường Đại học Duy Tân năm 2024 theo phương thức Xét điểm thi THPT

HỌC BỔNG CHO THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN NĂM 2024

THEO PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI THPT

 

Trường Đại học Duy Tân ban hành các mức học bổng cho những thí sinh trúng tuyển vào Đại học hệ chính quy của Trường Đại học Duy Tân năm 2024 như sau:

 • Cấp 720 Suất học bổng DUY TÂN (dựa vào kết quả 3 môn thi theo tổ hợp môn Xét tuyển từ Kỳ thi THPT năm 2024):
 1.   ≥ 12 điểm (so với điểm trúng tuyển): 20 suất, mỗi suất 5.000.000 VNĐ.
 2.   ≥ 11 điểm (so với điểm trúng tuyển): 30 suất, mỗi suất 4.000.000 VNĐ.
 3.   ≥ 10 điểm (so với điểm trúng tuyển): 40 suất, mỗi suất 3.500.000 VNĐ.
 4.   ≥ 09 điểm (so với điểm trúng tuyển): 50 suất, mỗi suất 3.000.000 VNĐ.
 5.   ≥ 08 điểm (so với điểm trúng tuyển): 60 suất, mỗi suất 2.500.000 VNĐ.
 6.   ≥ 07 điểm (so với điểm trúng tuyển): 70 suất, mỗi suất 2.000.000 VNĐ.
 7.   ≥ 06 điểm (so với điểm trúng tuyển): 200 suất, mỗi suất 1.500.000 VNĐ.
 8.   ≥ 05 điểm (so với điểm trúng tuyển): 250 suất, mỗi suất 1.000.000 VNĐ.

+ Điều kiện và các quy định:

 1. Điều kiện để đạt được học bổng theo thứ tự ưu tiên nộp hồ sơ đăng ký của từng đợt Xét tuyển và đảm bảo số suất học bổng theo quy định.
 2. Điểm xét học bổng căn cứ kết quả thi thực tế, không tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.
 3. Học bổng không cho phép chuyển nhượng cho người khác.
 4. Học bổng được cấp cho thí sinh sau khi Hội đồng tuyển sinh của trường họp, xét và ban hành quyết định kèm danh sách được cấp học bổng.
 5. Nếu thí sinh đạt yêu cầu ở nhiều tiêu chí xét học bổng thì sẽ được chọn mức học bổng cao nhất.

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.