TAG: THE RANKINGS


6 đại học Việt Nam trên Bảng Xếp hạng các Đại học Tốt nhất châu Á (theo THE 2023)

26/06/2023

Times Higher Education (THE) vào ngày 22/6/2023 đã công bố Bảng Xếp hạng các Đại học (ĐH) khu vực châu Á năm 2023. Năm nay, Việt Nam có thêm ĐH Huế lọt vào bảng xếp hạng, nâng tổng số các đại học của Việt Nam trên bảng xếp hạng châu Á lên 6 trường...

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.