TAG: ĐẠI HỌC TƯ THỤC


ĐH Duy Tân: Thành tựu 2017 và điểm mới trong mùa tuyển sinh 2018

22/02/2018

Cùng với “Khát vọng Duy Tân - Top 300 Đại học châu Á”, năm 2017 là năm Đại học Duy Tân nỗ lực không ngừng. Hướng đến mùa tuyển sinh 2018 với những khát vọng mới, ĐH Duy Tân đã đưa ra rất nhiều chính sách mới về học bổng và phương thức tuyển sinh.

Trường đại học... nhưng không có trường, không hiệu trưởng

26/11/2013

Không có cả hiệu trưởng, trường lớp phải đi thuê, thiếu giảng viên cơ hữu nhưng để có người học, trường đã nhận hàng trăm thí sinh có giấy báo điểm giả… Những việc như thế đang diễn ra tại Trường ĐH tư thục Công nghệ và quản lý Hữu Nghị Hà Nội.

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.