ĐẠI HỌC


TB về thời gian công bố Kết quả Xét tuyển sớm đối với phương thức Học bạ THPT và Đánh giá năng lực

(06/06/2024)

thời gian công bố Kết quả Xét tuyển sớm đối với phương thức Học bạ THPT và Đánh giá năng lực

Ngày 20/06/2024, Hội đồng Tuyển sinh của trường sẽ công bố Danh sách Trúng tuyển bằng phương thức Xét Học bạ THPT và phương thức dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực.

Bạn có thể tra cứu danh sách trúng tuyển TẠI ĐÂY

Thời gian nhập học: Từ ngày 20/08/2024 đến 28/08/2024.


Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.