LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC


TB Tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh liên thông năm 2022

(19/12/2022)

THÔNG BÁO

V/v tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh liên thông năm 2022

 

Hội đồng tuyển sinh năm 2022 trường Đại học Duy Tân thông báo điều kiện, thời hạn phúc khảo kì thi tuyển sinh liên thông năm 2022.

  1. Thí sinh dự thi tuyển sinh liên thông các môn ngày 11/12/2022 có thể nộp đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh liên thông nếu hội đủ các điều kiện sau:
    • Tham gia thi đầy đủ các môn thi.
    • Không bị kỷ luật đình chỉ thi.
  2. Thời hạn nhận đơn phúc khảo bài thi là từ ngày 17/12/2022 đến 16h00 ngày 19/12/2022.
  3. Kết quả chấm phúc khảo sẽ được thông báo tại bảng Thông báo và trên Website của trường sau ngày 20/12/2022. Thí sinh tự theo dõi kết quả này.
  4. Thí sinh nhận mẫu đơn, điền thông tin, nộp đơn và đóng lệ phí phúc khảo tại Phòng kế hoạch tài chính (nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản qua Ngân hàng), số 137 Nguyễn Văn Linh - Ðà Nẵng. Mọi trường hợp không đủ điều kiện phúc khảo nhưng vẫn nộp đơn sẽ không được hoàn trả lệ phí.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.