LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC


TB Điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh Liên thông đợt 1/2022

(26/07/2022)

THÔNG BÁO

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐỢT 1 NĂM 2022

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Duy Tân thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh liên thông Đợt 1 năm 2022, cụ thể như sau:

 

- Nhận hồ sơ đến hết ngày 30/07/2022

- Ôn tập kiến thức từ 06/08/2022 đến ngày 07/08/2022

- Thi tuyển sinh vào ngày 14/08/2022

 

Lịch ôn tập kiến thức và lịch thi tuyển sinh liên thông sẽ thông báo trên Website tuyển sinh của Trường (tuyensinh.duytan.edu.vn) và tại mục tuyển sinh trên Website phòng Đào tạo (pdaotao.duytan.edu.vn)

 

Những thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi theo dõi lịch ôn tập và lịch thi trên các Website nêu trên. Lịch thi cụ thể sẽ thông báo đến thí sinh thông qua giấy báo dự thi.


Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.