ĐẠI HỌC


TB Lịch thi tuyển sinh năm 2022 - môn Vẽ mỹ thuật

(24/06/2022)

THÔNG BÁO

Lịch thi tuyển sinh năm 2022 - môn Vẽ mỹ thuật

Trường Đại học Duy Tân thông báo lịch thi tuyển sinh năm 2022 môn Vẽ mỹ thuật, cụ thể như sau:

  • Thí sinh tập trung làm thủ tục dự thi: 8h00 ngày 16/07/2022
  • Thi môn Vẽ mỹ thuật: 13h30 ngày 16/07/2022
  • Địa điểm tập trung và dự thi: cơ sở 254 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.
  • Hình thức thi: Thi trực tiếp

Những thí sinh đã đăng ký dự thi tuyển sinh năm 2022 môn Vẽ mỹ thuật theo dõi thông tin trên Website: https://tuyensinh.duytan.edu.vn. Lịch thi cụ thể sẽ thông báo đến thí sinh thông qua Giấy báo dự thi.

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.