ĐẠI HỌC


Thông báo tổ chức đào tạo tập trung trực tiếp kết hợp trực tuyến

(17/01/2022)

Thực hiện Kế hoạch năm học 2021-2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân thông báo nội dung sau:
 
1. Thời gian học tập sau tết Nguyên đán Nhâm Dần:
 
- Từ ngày 07/02/2022 (ngày 07 tháng Giêng âm lịch): Học viên và sinh viên tiếp tục học trực tuyến (online).
- Từ ngày 14/02/2022 (ngày 14 tháng Giêng âm lịch): Học viên và sinh viên học tập trung tại Trường theo thời khóa biểu.
 
2. Điều kiện để học trực tiếp
 
Giảng viên, học viên, sinh viên khi tham gia giảng dạy và học trực tiếp phải đảm bảo các điều kiện sau:
 
a) Đã tiêm từ 2 mũi vaccine trở lên hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng.
b) Cư trú trên địa bàn có cấp độ dịch ở cấp độ 1 hoặc cấp độ 2.
c) Thực hiên nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
 
Toàn trường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại các văn bản của Trường và các cấp theo đúng quy định.

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.