LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC


Lịch ôn tập và thi tuyển sinh Liên thông đợt 2 năm 2021

(09/12/2021)

  • Lịch ôn tập thi tuyển sinh Liên thông

- Thời gian: từ ngày 10 đến ngày 12/12/2021

- Hình thức ôn tập: trực tuyến qua Zoom (Trường đã gửi mail thông báo và hướng dẫn học viên tham gia các lớp ôn tập).

 

  • Lịch thi tuyển sinh Liên thông

- Thời gian dự kiến: ngày 19/12/2021

- Hình thức thi: thi tập trung tại Trường (địa điểm thông báo sau)

 

Những học viên nào chưa nhận được thông báo qua mail vui lòng liên hệ đến số điện thoại phòng Đào tạo Đại học và Sau Đại học: 0236.3650.403 (gặp thầy Ân).

 


Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.