QUY ĐỊNH & BIỂU MẪU


Mẫu Phiếu Đăng ký Xét tuyển theo Kết quả thi Đánh giá Năng lực

(09/01/2024)

Mẫu Phiếu Đăng ký Xét tuyển Kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia HCM & Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 thí sinh tải trong file đính kèm bên dưới.

Ghi chú: Thí sinh ghi Đơn đăng ký này phải kèm theo:

            - Bản sao Kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia HCM & Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024.
 

Thí sinh đăng ký xong gởi về:

Trung tâm Tuyển sinh, Đại học Duy Tân

254 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng

Tel: (0236) 3650403 - 3653561

Số điện thoại đường dây nóng: 1900.2252 - 0905.294.390 - 0905.294.391
 
Facebook: tuyensinhDTU; Zalo: 0905.294.390 - 0905.294.391

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.