ĐẠI HỌC


Thông báo điều kiện nhập học theo phương thức xét học bạ

(19/08/2020)

Thông báo điều kiện nhập học theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (HỌC BẠ) đợt 1-2020

Hội đồng tuyển sinh trường công bố điều kiện trúng tuyển, nhập học theo phương thức Xét tuyển học bạ, như sau:

1. Điểm trúng tuyển:

- Các ngành có tổng điểm 3 môn xét tuyển bằng 18 điểm;

- Ngành Điều dưỡng Đa khoa có tổng điểm 3 môn xét tuyển bằng 19.5 điểm;

(Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm xét Tốt nghiệp THPT từ 6.5 điểm trở lên)

- Ngành Dược sĩ (Đại học), ngành Y Đa Khoa, và ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt có tổng điểm 3 môn xét tuyển bằng 24 điểm.

(Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét Tốt nghiệp THPT từ 8.0 điểm trở lên)

 

2. Điều kiện trúng tuyển được nhập học vào trường

Để đủ điều kiện trúng tuyển được nhập học vào trường, thí sinh phải đạt đủ điều kiện sau:

- Tốt nghiệp THPT;

- Có tổng điểm học bạ 3 môn xét tuyển đạt từ mức điểm trúng tuyển nêu tại mục 1 trở lên;

Trường hợp các thí sinh chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh COVID-19 không thể tham gia thi tốt nghiệp đợt 1 - 2020, sẽ thi tốt nghiệp đợt 2-2020: nếu thí sinh có điểm xét tuyển đạt theo mức điểm nêu tại mục 1 thì sau khi thi tốt nghiệp đợt 2-2020 thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT sẽ được xét trúng tuyển chính thức và nhập học vào trường.

Hội đồng tuyển sinh trường chỉ nhập học những thí sinh có đầy đủ hồ sơ hợp lệ, đúng quy chế và quy định của trường.

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.