LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC


Thông báo Tuyển sinh Liên thông đợt 1 năm 2020

(24/06/2020)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Đào tạo liên thông lên đại học đợt 1 năm 2020

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông lên đại học (hệ chính quy) đợt 1 năm 2020.

I. THI TUYỂN THEO ĐỀ THI CỦA ĐẠI HỌC DUY TÂN

1. Đối tượng thi tuyển

- Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng được đăng ký dự thi liên thông cùng ngành đào tạo ở trình độ đại học;

- Đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, chỉ áp dụng thi tuyển sinh liên thông riêng đối với người đã có chứng chỉ hành nghề.

2. Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước

3. Hình thức đào tạo: Chính quy

4. Ngành và trình độ liên thông (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học)

5. Chính sách ưu tiên

- Cộng 1,0 điểm vào môn chuyên ngành đối với thí sinh thi vào ngành Điều dưỡng và Dược học nếu thuộc một trong các đối tượng sau:

+ Có hộ khẩu thường trú từ 36 tháng trở lên (tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi) thuộc KV1 hoặc thuộc các huyện nghèo theo qui định tại nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

+ Đang làm việc từ 12 tháng trở lên (tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi) tại các Khoa/Bệnh viện thuộc các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y, Giải phẩu bệnh.

- Cộng 0,5 điểm vào môn chuyên ngành đối với thí sinh thi vào ngành Điều dưỡng và Dược học có hộ khẩu thường trú từ 36 tháng trở lên thuộc KV2 nông thôn tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi.

Thí sinh thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng đối tượng cao nhất.

6. Hồ sơ đăng ký thi tuyển:

 • Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông đại học (theo mẫu).
 • Bản sao bằng tốt nghiệp Cao đẳng (có chứng thực).
 • Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông.
 • Hồ sơ minh chứng thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).
 • Hai bì thư có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của thí sinh đăng ký dự thi.
 • 03 ảnh màu cở 3x4, có ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau (không kể ảnh đã dán vào phiếu đăng ký dự thi).

Lệ phí đăng ký dự thi gồm: Lệ phí ôn thi + tài liệu + lệ phí thi tuyển: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng y).

7. Thời gian nhận hồ sơ thi tuyển:

 • Nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09/08/2020.
 • Ôn tập kiến thức: Từ ngày 08/09/2020.
 • Thi tuyển sinh: Ngày 19 và 20/09/2020.

II. XÉT TUYỂN TỪ KẾT QUẢ HỌC TẬP

1. Đối tượng xét tuyển

Xét kết quả học tập (Học bạ) theo một trong hai hình thức sau:

- Dựa vào kết quả học tập năm lớp 12.

- Dựa vào kết quả học tập năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12.

Đối tượng được tham dự xét tuyển là những người có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng chính quy, cao đẳng nghề. Thí sinh được xét tuyển 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển của ngành mà thí sinh đăng ký học liên thông.

2. Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước

3. Hình thức đào tạo: Chính quy

4. Ngành và trình độ liên thông

4.1. Liên thông từ Trung cấp lên Đại học

4.2. Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

5. Mức điểm xét tuyển:

- Đối với các ngành chung: Tổng điểm 3 môn đạt từ 18 điểm trở lên;

- Đối với ngành Dược: Tổng điểm 3 môn đạt từ 24 điểm trở lên, đồng thời có kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 điểm trở lên;

- Đối với ngành Điều dưỡng: Tổng điểm 3 môn đạt từ 19,5 điểm trở lên, đồng thời có kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên;

6. Chính sách ưu tiên: Ưu tiên theo qui chế tuyển sinh hiện hành.

7. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

 • Học bạ THPT (có chứng thực).
 • Bản sao bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng (có chứng thực).
 • Hồ sơ minh chứng thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).
 • Hai bì thư có dán tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của thí sinh.
 • Lệ phí xét tuyển: 50.000đ (năm mươi ngàn đồng y).

8. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày ra thông báo đến 20/8/2020.

GHI CHÚ:  Những ngành có số lượng hồ sơ đăng ký dự thi không đảm bảo số lượng để mở lớp đào tạo, trường sẽ không tổ chức thi/xét tuyển và hoàn trả hồ sơ, lệ phí cho thí sinh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo (thí sinh nhận tại Phòng Đào tạo - Phòng 206,  254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng).

 

Mọi thông tin về tuyển sinh thí sinh có thể tìm hiểu chi tiết tại:

https://tuyensinh.duytan.edu.vn/

hoặc liên hệ trực tiếp:

Ban Tư vấn Tuyển sinh Đại học Duy Tân, số254 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng.

Điện thoại: (0236) 3653.561-3650.403-3827.111-2243.775 - Fax: (0236) 3650.443

Số điện thoại đường dây nóng: 1900.2252 - 0905.294.390 - 0905.294.391

 

                                                                                          HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                                                                               


Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.