SAU ĐẠI HỌC


TB Tuyển sinh Đào tạo Trình độ Tiến Sĩ năm 2019 ( Đợt 1)

(26/02/2019)

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019 ( Đợt 1)

 

Trường Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2019 như sau:

 

1. Chuyên ngành đào tạo:

- Khoa học máy tính, mã số: 62.48.01.01

- Quản trị kinh doanh, mã số: 62.34.01.02

- Kế toán, mã số: 62.34.03.01

2.  Hình thức và thời gian đào tạo:

a) Thời gian đào đối với người có bằng Thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục.

b) Trường hợp nghiên cứu sinh không theo học tập trung được thì nghiên cứu sinh phải có tổng thời gian học và nghiên cứu 4 năm, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Trường để thực hiện đề tài nghiên cứu.

3. Hình thức tuyển sinh: Tuyển sinh nghiên cứu sinh thông qua hình thức xét tuyển.

4. Điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ.

Người dự tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ cần thỏa mãn các điều kiện sau:

a) Về văn bằng:

+ Đối với ngành Khoa học máy tính:

- Có bằng Thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành Khoa học máy tính (là những hướng đào tạo các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin (60.48) như Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin, Sư phạm Tin học).

- Có bằng Thạc sĩ chuyên ngành gần với chuyên ngành Khoa học máy tính (các chuyên ngành Đảm bảo Toán học cho máy tính và hệ thống tính toán, Toán Tin ứng dụng, Lý Tin). Trong trường hợp này người trúng tuyển phải học bổ sung các môn học cần thiết của bậc học Thạc sĩ chuyên ngành đúng.

Đối với ngành Quản trị kinh doanh:

Có bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc ngành phù hợp.

- Có bằng Thạc sĩ chuyên ngành gần với chuyên ngành Quản trị kinh doanh (trình độ Thạc sĩ) bao gồm các chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế, Quản lý kinh tế, Thương mại, Kinh tế phát triển, Tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính và Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kế toán kiểm toán, Quản lý và phân tích thông tin kinh tế, Quản lý nguồn nhân lực, Quản trị dự án, Quản trị chiến lược, Quản trị marketing, Quản trị tài chính, Quản trị tác nghiệp. Trong trường hợp này người trúng tuyển phải học bổ sung các môn học cần thiết của bậc học Thạc sĩ chuyên ngành đúng.

Đối với ngành Kế toán:

Có bằng Thạc sĩ đúng chuyên ngành Kế toán: Kế toán kiểm toán và Kế toán tổng hợp

- Có bằng Thạc sĩ chuyên ngành gần với chuyên ngành Kế toán (trình độ Thạc sĩ) thuộc khối ngành Kinh tế, Kinh doanh và quản lý. Trong trường hợp này người trúng tuyển phải học bổ sung các môn học cần thiết của bậc học Thạc sĩ chuyên ngành đúng.

b) Có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn.

c) Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.

d) Về trình độ ngoại ngữ:

- Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 điểm trở lên hoặc chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 2 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển quy định trên thông báo tuyển sinh;

- Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là ngoại ngữ dùng để xét tuyển (các bằng tốt nghiệp này phải kèm theo văn bản xác nhận văn bằng của Cục Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Bằng tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Đức hoặc tiếng Nhật do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp.

- Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm b) và điểm c) khoản này khi ngôn ngữ dùng trong quá trình dạy và học (đối với điểm (b) hoặc ghi trong bằng tốt nghiệp (đối với điểm c) không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm a) của khoản này với các tiếng nước ngoài không phải là tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại phụ lục II của Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ hiện hành) thì phải có khả năng giao tiếp về chuyên môn bằng tiếng Anh.

e) Điều kiện khác:

- Là tác giả của 01 bài báo hoặc báo cáo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đã được đăng hoặc được nhận đăng trên các tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 36 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

5. Hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh:

5.1. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

Khoa Sau đại học, Đại học Duy Tân (254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng)

5.2. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

     (1)    Phiếu Đăng ký xét tuyển Nghiên cứu sinh, Lý lịch khoa học.

     (2)    03 ảnh (4x6) cm;
     (3)    02 bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ;

     (4)    02 bản sao bằng tốt nghiệp ĐH, 02 bản sao bảng điểm ĐH; 
     (5)    02 bản sao bằng Thạc sĩ, 02 bản sao bảng điểm Cao học;
     (6)    Bảng điểm các môn học bổ túc kiến thức hoặc chuyển đổi (nếu có);
     (7)    Phiếu khám sức khỏe; Giấy chứng nhận thuộc đối tượng chính sách (nếu có);
     (8)    06 bộ bài luận về định hướng nghiên cứu;
     (9)    06 bộ bản sao bài báo khoa học đã công bố (gồm bìa tạp chí, mục lục và nội dung bài báo);
     (10)  02 giấy nhận xét về năng lực chuyên môn của thí sinh do 02 nhà khoa học giới thiệu;

5.3. Lệ phí xét tuyển nghiên cứu sinh: 3.500.000 đồng (đóng khi nộp hồ sơ)

6. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 15/06/2019

- Xét tuyển nghiên cứu sinh: Dự kiến 28/07/2019

7. Liên hệ

-  Khoa Sau Đại học, Trường Đại học Duy Tân, 254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

-  Điện thoại: (0236) 3653561 - 3652608

-  Hotline:  0905155544-0901964444

-  Website : http://tuyensinh.duytan.edu.vn; http://sdh.duytan.edu.vn

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.