SAU ĐẠI HỌC


Lịch ôn tập thi đầu vào Cao học khóa 14 (Đợt 1 năm 2016)

(30/05/2016)

Mời các anh chị theo dõi lịch ôn tập thi đầu vào Cao học khóa 14 ( Đợt 1 năm 2016) tại file đính kèm bên dưới.

Chú ý: Môn Kinh tế vi mô sẽ chuyển từ tối thứ 7 (04/06/2016) sang học vào tối thứ 4 (01/06/2016)

Mọi thay đổi về lịch học sẽ được cập nhật tại mục Tuyển sinh trên website Khoa Sau đại học http://sdh.duytan.edu.vn

File đính kèm
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.