SAU ĐẠI HỌC


Lịch học chuyển đổi trái ngành QTKD - Khóa 13 (đợt 2 năm 2015)

(01/10/2015)

Hiện tại đã có lịch học của 6 môn chuyển đổi trái ngành QTKD. 3 môn còn lại chung cho chuyển đổi trái ngành và ngành gần (Quản trị tài chính, Quản trị chiến lược, Tiếp thị căn bản) vì bắt đầu sau nên sẽ được Khoa Sau Đại học cập nhật sau.

Các thí sinh thường xuyên theo dõi thông tin trên web Khoa hàng tuần để cập nhật nếu có điều chỉnh (về thời khóa biểu, phòng học, danh sách học viên chuyển đổi). Link web Khoa http://sdh.duytan.edu.vn (mục Tuyển sinh)

File đính kèm
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.