LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC


Điểm phúc khảo tuyển sinh Liên thông đợt 1 năm 2015

(12/08/2015)

Mời các bạn xem điểm phúc khảo tuyển sinh Liên thông đợt 1 năm 2015 ngành Dược từ Trung cấp lên Đại học và từ Cao đẳng lên Đại học tại 2 file đính kèm bên dưới.

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.