SAU ĐẠI HỌC


Lịch học chuyển đổi ngành Quản trị Kinh doanh và Kế toán khóa 12 (đợt 1 năm 2015) - cập nhật

(12/02/2015)

Mời anh (chị) theo dõi lịch học chuyển đổi ngành QTKD và Kế toán khóa 12 (đợt 1 năm 2015) tại 2 file đính kèm bên dưới.

Lưu ý: Theo lịch đưa lên thì lớp chuyển đổi QTKD học ở phòng 514, lớp chuyển đổi Kế toán học ở phòng 903. Nhưng trong quá trình học, phòng có thể thay đổi. Khoa Sau đại học sẽ cập nhật thông tin trên web khoa, mục Tuyển sinh. Các anh/chị thường xuyên theo dõi để theo lớp cho đúng.

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.