SAU ĐẠI HỌC


Lịch ôn tập thi đầu vào Cao học đợt 2 năm 2014 (có thay đổi)

(10/08/2014)

Mời anh (chị) xem lịch ôn tập thi đầu vào Cao học đợt 2-2014 tại các file đính kèm bên dưới. Riêng môn Anh văn học tại phòng 1201 - 182 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng.

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.