SAU ĐẠI HỌC


Lịch học chuyển đổi ngành Quản trị Kinh doanh, Kế toán và Xây dựng (đợt 2 năm 2014, có thay đổi)

(08/08/2014)

Mời anh (chị) xem lịch học chuyển đổi ngành Quản trị Kinh doanh, Kế toán và Xây dựng tại các file đính kèm bên dưới. Lịch học chuyển đổi ngành Kế toán có thay đổi. Lưu ý các thí sinh dự thi cao ngành QTKD thuộc ngành gần học chuyển đổi 3 môn: Tiếp thị căn bản, Quản trị tài chính và Quản trị chiến lược. Các thí sinh dự thi cao học ngành QTKD thuộc ngành xa (trái ngành) học chuyển đổi 9 môn.

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.