LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC


Thời khóa biểu lớp ôn thi Đại học, Cao đẳng 2014 (có điều chỉnh)

(13/06/2014)

Mời các bạn xem thời khóa biểu lớp ôn thi Đại học, Cao đẳng 2014 tại file đính kèm bên dưới.

File đính kèm
Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.