SAU ĐẠI HỌC


Lịch thi Cao học Khóa 10

(22/04/2014)

Mời Anh (chị) đúng vào lúc 09h ngày 10/05/2014 có mặt tại giảng đường 208 (209 Phan Thanh, Đà Nẵng) để nghe phổ biến quy chế thi và nhận thẻ dự thi. Lịch thi cụ thể anh (chị) xem tại file đính kèm bên dưới.

File đính kèm
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.