LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC


Thông báo v/v không tổ chức thi tuyển một số ngành

(08/06/2012)

THÔNG BÁO

Vv không tổ chức thi tuyển một số ngành trong đợt tuyển sinh liên thông 23,24/06/2012

 

Căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông đợt 23,24/06/2012. Hội đồng tuyển sinh liên thông năm 2012 Trường Đại học Duy Tân thông báo đến các thí sinh đã nộp hồ sơ dự thi vào các chuyên ngành có tên dưới đây:

1. Bậc Trung cấp lên Đại học

            - Chuyên nghành Kế toán Kiểm toán ( T405)

            - Chuyên nghành Kế toán Doanh nghiệp ( T406)

            - Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm ( T102)

            - Chuyên ngành Kỹ thuật mạng ( T101)

            - Chuyên ngành Quản trị Du lịch khách sạn ( T407)

            - Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường ( T106 )

            - Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp ( T105 )

2. Bậc Cao đẳng lên Đại học

            - Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường ( D106)

            - Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp ( D105)

            - Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm ( D102)

Các chuyên ngành đào tạo nêu trên có số lượng hồ sơ đăng ký dự thi không đảm bảo yêu cầu tối thiểu để tổ chức tuyển sinh và đào tạo. Do vậy, Trường không tổ chức tuyển sinh các chuyên ngành trên.

Ngoài ra, nếu thí sinh có nguyện vọng liên thông sang ngành học tương đương khác có tổ chức tuyển sinh thì làm đơn ( theo mẫu tại phòng đào tạo) gửi về Ban thư ký ( Phòng đào tạo – P 206 – cơ sở 209 Phan Thanh), hạn cuối nộp đơn chuyển ngành đến 16h00 ngày 16/06/2012.

Những thí sinh đã nộp hồ sơ vào các chuyên ngành không tổ chức thi tuyển sinh nêu trên nếu không có nguyện vọng chuyển ngành thi Trường sẽ hoàn trả lệ phí ôn thi và lệ phí thi tuyển sinh sau ngày 25/06/2012 ( thí sinh liên hệ tại phòng kế hoạch tài chính : 21 Nguyễn Văn Linh để nhận tiền ).

                                                                                    P. CT HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                                                   (đã ký)

 

                                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                             TS. Võ Thanh Hải

Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.