LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC


Thông báo Tuyển sinh Đào tạo Liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học năm 2012

(23/04/2012)

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NĂM 2012

CHỈ TIÊU: 900

Trường Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học (hệ chính qui) năm 2012.

I. NGÀNH ĐÀO TẠO, MÃ NGÀNH, THỜI GIAN ĐÀO TẠO, MÔN THI TUYỂN

1. BẬC LIÊN THÔNG: TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC

STT

NGÀNH

BẬC

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

MÃ NGÀNH

MÔN THI TUYỂN

THỜI GIAN THI

1

KẾ TOÁN

+ Kế toán Kiểm toán

+ Kế toán Doanh nghiệp

Cử nhân

(đại học)

2.5 – 3.0 năm

 

T405

T406

Nguyên lý Kế toán

90 phút

Tài chính Doanh nghiệp

90 phút

Kế toán Tài chính

120 phút

2

KỸ THUẬT PHẦN MỀM

+ Công nghệ Phần mềm

+ Kỹ thuật mạng máy tính

Cử nhân

(đại học)

2.5 – 3.0 năm

 

T102

T101

Toán ứng dụng

90 phút

Cơ sở Dữ liệu

90 phút

Lập trình Cơ sở

120 phút

3

XÂY DỰNG

+ Xây dựng Cầu đường

+ Xây dựng Dân dụng & CN

Kỹ sư

3.0 – 3.5 năm

 

T106

T105

Chính trị

90 phút

Cơ kỹ thuật Xây dựng

90 phút

Kỹ thuật Thi công

120 phút

4

QUẢN TRỊ DV DU LỊCH & LỮ HÀNH

+ Quản trị khách sạn, nhà hàng

Cử nhân

(đại học)

2.5 – 3.0 năm

 

 

T407

Chính trị

90 phút

Tiếng Anh

90 phút

Tổng quan Du lịch

120 phút

5

ĐIỀU DƯỠNG

+ Điều dưỡng

Cử nhân

(đại học)

2.5 – 3.0 năm

 

 

T302

Toán

90 phút

Hóa

90 phút

Điều dưỡng Căn bản

120 phút

2. BẬC LIÊN THÔNG: CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

STT

NGÀNH

BẬC

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

MÃ NGÀNH

MÔN THI TUYỂN

THỜI GIAN THI

1

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

+ Công nghệ Phần mềm

+Kỹ thuật mạng máy tính

Cử nhân

(đại học)

1.5 – 2.0 năm

 

D102

D101

Cơ sở Dữ liệu

120 phút

Cấu trúc Dữ liệu

120 phút

2

KỸ THUẬT C.TRÌNH XÂY DỰNG

+ Xây dựng Cầu đường

+ Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

Kỹ sư

2.5 – 3.0 năm

 

D106

D105

Cơ Kết cấu – Tĩnh điện

120 phút

Cơ học đất

120 phút

 II. ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN:

1. Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước

2. Đối tượng: Những người đã tốt nghiệp Trung cấp Chuyên nghiệp hoặc Cao đẳng chính quy tập trung, đăng ký dự thi liên thông vào cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

3. Điều kiện dự thi:

3.1 Bậc liên thông từ trung cấp lên đại học: Thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp phải có ít nhất 3 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được dự tuyển.

3.2. Bậc liên thông từ cao đẳng lên đại học:

- Thí sinh tốt nghiệp loại khá trở lên được dự thi liên thông ngay sau khi tốt nghiệp

- Thí sinh tốt nghiệp loại trung bình phải có ít nhất 1 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được tham gia dự tuyển.

Ghi chú: Những ngành có số lượng thí sinh đăng ký dự thi không đảm bảo số lượng để mở lớp trường sẽ không tổ chức thi, đồng thời cho phép thí sinh chuyển sang ngành khác trong cùng khối ngành nếu thí sinh có nguyện vọng hoặc hoàn trả lại hồ sơ (thí sinh nhận tại phòng đào tạo – tầng 2 – 209 Phan Thanh – Đà Nẵng) trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức thi.

4. Chính sách ưu tiên:

- Cộng 0.5 điểm cho những thí sinh tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng loại giỏi

- Cộng 1.0 điểm cho những thí sinh tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng loại xuất sắc

III. PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO:  Chính quy tập trung.

      IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI TUYỂN GỒM CÓ:

1. Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông lên đại học (theo mẫu).

2. Bản sao bằng tốt nghiệp (có công chứng) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp trong năm 2012 (Giấy chứng nhận phải có xếp loại kết quả học tập, có số quyết định công nhận tốt nghiệp).

3. Giấy chứng nhận của cơ quan nơi công tác về thời gian làm việc nếu tốt nghiệp loại trung bình.

4. Hai bì thư có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của thí sinh đăng ký dự thi.

5. 03 ảnh màu cỡ 3x4, có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau (không kể ảnh đã dán vào phiếu đăng ký dự thi)

6. Lệ phí đăng ký dự thi. 

    V. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN:

- Nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/06/2012.

- Ôn tập kiến thức: Từ ngày 10/06/2012 đến ngày 17/06/2012.

- Thi tuyển sinh: Vào ngày 23 và ngày 24 tháng 6 năm 2012.

- Lệ phí ôn thi + tài liệu + phí thi tuyển: 400.000đồng ( Bốn trăm ngàn đồng chẵn)

Mọi thông tin về tuyển sinh liên thông có thể tìm hiểu chi tiết tại Website:http://tuyensinh.duytan.edu.vn hoặc trực tiếp liên hệ Ban Tư vấn Tuyển sinh - Đại học Duy Tân - 182 Nguyễn Văn Linh - Đà Nẵng, điện thoại: (0511)3.650.403 - 3.827.111 - 3.653561 - 2.243.775, Fax: (0511)3.650.443

 

                                                                                     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                              TS. Lê Nguyên Bảo

 

 

File đính kèm
Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.