LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC


Thông báo & Lịch ôn thi liên thông đợt 2 năm 2011

(12/11/2011)

THÔNG BÁO
(v/v không tổ chức thi tuyển sinh một số ngành trong đợt tuyển sinh liên thông đợt 2 - 2011)
 
Căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông đợt 2 năm 2011. Hội đồng tuyển sinh liên thông năm 2011 trường Đại học Duy Tân thông báo đến các thí sinh đã nộp hồ sơ dự thi vào các chuyên ngành có tên dưới đây:
1. Bậc Trung cấp lên cao đẳng
- Ngành cao đẳng điều dưỡng
- Ngành cao đẳng công nghệ kỹ thuật điện - điện tử
2. Bậc trung cấp lên Đại học
- Chuyên ngành Kế toán Kiểm toán
- Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
- Chuyên ngành Quản trị du lịch khách sạn
3. Bậc cao đẳng lên đại học
- Chuyên ngành xây dựng cầu đường

Các chuyên ngành đào tạo nêu trên có số lượng hồ sơ đăng ký dự thi thấp, không đảm bảo yêu cầu tối tiểu để tổ chức tuyển sinh và đào tạo. Do vậy, trường không tổ chức tuyển sinh các chuyên ngành trên.
Ngoài ra, nếu thí sinh có nguyện vọng liên thông sang ngành học tương đương khác có tổ chức tuyển sinh thì làm đơn ( theo mẫu phòng đào tạo) gửi về ban thư ký phòng đào tạo - phòng 206 cơ sở 209 phan thanh, hạn cuối nộp đơn chuyển ngành đến 16h ngày 19/11/2011
Những thí sinh đã nộp hồ sơ vào các chuyên ngành không tổ chức thi tuyển sinh nêu trên nếu không có nguyện vọng chuyển ngành thì trường sẽ hoàn trả lệ phí ôn thi và lệ phí thi tuyển sinh sau ngày 27/11/2011.
 

File đính kèm
Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.