SAU ĐẠI HỌC


Lịch ôn tập và thi đầu vào ngành TCNH

(27/01/2011)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       KHOA SAU ĐẠI HỌC                                                                  Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 08/TB-ĐHDT                                                                     Đà Nẵng, ngày 14 tháng 12 năm 2010

  

THÔNG BÁO

 V/v ÔN TẬP & THI ĐẦU VÀO NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

 

1. Kế hoạch ôn tập:

            - Môn Kinh tế chính trị: Từ ngày 3/1/2011 đến 16/1/2011

            - Môn Toán kinh tế: Từ ngày 17/1/2011 đến 23/1/2011

            - Môn Anh văn: Từ ngày 14/02/2011 đến 27/2/2011

            Lịch ôn tập cụ thể sẽ thông báo sau.

2. Lịch thi:  Ngày 19 và 20/3/2011

Mọi thông tin về tuyển sinh có thể tìm hiểu chi tiết tại Website:   http://www.tuyensinh.dtu.edu.vn - http://www.sdh.duytan.edu.vn

            Trực tiếp liên hệ:

-          Ban Tư vấn Tuyển sinh – Đại học Duy Tân – 184 Nguyễn Văn Linh – Đà Nẵng

Điện thoại: (0511)3.650.403 – 3.827111 – 3.653561, Fax: (0511)3.650443

-          Khoa Sau Đại học – Đại học Duy Tân – K7/25 Quang Trung – Đà Nẵng

Điện thoại: (0511)3.652.608

 

                                            KHOA SAU ĐẠI HỌC                         

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.