ĐẠI HỌC


Các ngành nghề đào tạo năm 2010

(08/08/2010)

 

 Đại học Duy Tân đào tạo xuyên suốt các bậc học từ Trung cấp Chuyên nghiệp đến Cao đẳng đến Đại học và Sau Đại học.

 

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

KHỐI

BẬC ĐẠI HỌC       Mã Trường: DDT      Chỉ tiêu: 2200

Ngành Công nghệ Thông tin với các chuyên ngành:

1. Kỹ thuật Mạng máy tính

101

A, B, D

2. Công nghệ Phần mềm

102

A, B, D

3. Hệ thống Thông tin                                         410                                                             A, B, D

Kỹ thuật Xây dựng Công trình với các chuyên ngành:

1. Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

105

A, B

2. Xây dựng Cầu đường

106

A, B

 

 

 

Kiến Trúc Công trình với chuyên ngành:

1. Kiến trúc Công trình

107

V

 

Điện - Điện tử với các chuyên ngành:

1. Tin học Viễn thông

103

A, B, D

2. Kỹ nghệ Máy tính

104

A, B, D

3. Điện tử Viễn thông

109

A, B, D

 

Công Nghệ Môi Trường với chuyên ngành:

1. Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

301

A, B, D

 

Ngành Quản Trị Kinh Doanh với các chuyên ngành:

1. Quản Trị Kinh Doanh Tổng hợp

400

A, B, D

2. Quản Trị Kinh doanh Marketing

401

A, B, D

 

Tài Chính - Ngân Hàng với các chuyên ngành:

1. Tài Chính Doanh nghiệp

403

A, B, D

2. Ngân hàng

404

A, B, D

 

Du Lịch với các chuyên ngành:

1. Quản trị Khách sạn & Nhà hàng

407

A, B, C, D

2. Quản trị Du lịch Lữ hành

408

A, B, C, D

 

Kế Toán với các chuyên ngành: 

1. Kế Toán - Kiểm toán

405

A, B, D

2. Kế Toán Doanh nghiệp

406

A, B, D

 

Tiếng Anh với các chuyên ngành:

1. Anh văn Biên - Phiên dịch

701

D

2. Anh văn Du lịch

702

D

 

Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn với các chuyên ngành:

1. Văn học

601

C, D

2. Quan hệ Quốc tế

608

C, D

 

Điều dưỡng với ngành:

1. Điều dưỡng ( Y tế )

302

B

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

1. Công nghệ phần mềm chuẩn CMU

102 (CMU)

A, B, D

2. Hệ thống thông tin Quản lý chuẩn CMU

410 (CMU)

A, B, D

3. Cao đẳng Công nghệ thông tin chuẩn CMU

C67 (CMU)

A, B, D

4. Quản trị kinh doanh chuẩn PSU

400 (PSU)

A, B, D

5. Tài chính – Ngân hàng chuẩn PSU

404 (PSU)

A, B, D

6. Kế toán chuẩn PSU

405 (PSU)

A, B, D

7. Cao đẳng Kế toán chuẩn PSU                     C66(PSU)                                                   A, B, D

BẬC CAO ĐẲNG      Mã Trường: DDT     Chỉ tiêu: 1000

Đào tạo theo mô hình Đại học Cộng Đồng Mỹ. Liên thông lên Đại học

1. Xây dựng

C65

A, V

2. Kế toán

C66

A, B, D

3. Công nghệ Thông tin

C67

A, B, D

4. Du lịch

C68

A, B, C, D

5. Điện tử Viễn Thông                                        C69                                                            A, B, D

BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP      Chỉ tiêu: 1500

1. Kế toán Doanh nghiệp

6. Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

 

2. Quản trị mạng

7. Quản trị Nhà hàng

 

3. Đồ họa Đa truyền thông

8. Quản trị Lưu trú

 

4. Điện tử Viễn thông

9. Nghiệp vụ Lễ tân

 

5. Nghiệp vụ Lữ hành

 

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.