Xét tuyển học bạ trực tuyến Tra cứu kết quả xét học bạ trực tuyến Tra cứu kết quả trúng tuyển vào Đại học năm 2019 Trắc nghiệm hướng nghiệp luyện thi đại học miễn phí Đăng ký thi sơ tuyển Thi thử sơ tuyển những điều cần biết tuyển sinh
thủ tục nhập học câu hỏi thường gặp đăng ký cao đẳng nghề

Tư vấn Tuyển sinh

đường dây nóng
Thống kê
Số người online: 173
Truy cập trong ngày: 227
Truy cập trong tuần: 5765
Tổng số lượt truy cập: 1035818

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

Ngành Kỹ thuật Phần mềm

Có các chuyên ngành đào tạo:
 
 
* Kỹ Thuật Mạng (Mã ngành: 7480103; Mã chuyên ngành: 101) 
Môn Xét tuyển theo Học bạ: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Toán, Hóa, Văn.
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Toán, Văn, KHTN.
 
* Công Nghệ Phần Mềm (Mã ngành: 7480103; Mã chuyên ngành: 102)
Môn Xét tuyển theo Học bạ: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Toán, Hóa, Văn.
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Toán, Văn, KHTN.
 
* Big Data & Machine Learning (Mã ngành: 7480103Mã chuyên ngành: 115)
Môn Xét tuyển theo Học bạ: Toán, Lý, Hóa/Văn, Toán, Lý/Văn, Toán, Hoá/Văn, Toán, Anh.
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Lý, Hóa/Toán, KHTN, Văn/Văn, Toán, Lý/Văn, Toán, Anh.
 
* Thiết kế Đồ họa/Game/Multimedia (Mã ngành: 4780103; Mã chuyên ngành: 111)
Môn Xét tuyển theo Học bạ: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Toán, Hóa, Văn.
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Toán, Văn, KHTN.

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử đào tạo các chuyên ngành:
 
 
Hệ thống Nhúng (Mã ngành: 7510301; Mã chuyên ngành: 114) 
Môn Xét tuyển theo Học bạ: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Toán, Hóa, Văn.
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Toán, Văn, KHTN.
 
Điện Tử - Viễn Thông (Mã ngành: 7510301Mã chuyên ngành: 109)
Môn Xét tuyển theo Học bạ: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Toán, Hóa, Văn.
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Toán, Văn, KHTN.
 
* Điện Tự động (Mã ngành: 7510301; Mã chuyên ngành: 110)
Môn Xét tuyển theo Học bạ: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Toán, Hóa, Văn.
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Toán, Văn, KHTN.

Ngành Quản trị Kinh doanh

Các chuyên ngành đào tạo:

 

* Quản trị Kinh doanh Tổng Hợp (Mã ngành: 7340101; Mã chuyên ngành: 400)
Môn Xét tuyển theo Học bạ: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Toán, Hóa, Văn.
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Toán, Văn, KHTN.
 
* Quản trị  Marketing (Mã ngành: 7340101; Mã chuyên ngành: 401)
Môn Xét tuyển theo Học bạ: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Toán, Hóa, Văn.
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Toán, Văn, KHTN.
 
* Ngoại thương (Quản trị  Kinh doanh Quốc tế) (Mã ngành: 7340101; Mã chuyên ngành: 411)
Môn Xét tuyển theo Học bạ: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Toán, Hóa, Văn.
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Toán, Văn, KHTN.
 
Kinh doanh Thương mại (Mã ngành: 7340101; Mã chuyên ngành: 412)
Môn Xét tuyển theo Học bạ: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Toán, Hóa, Văn.
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Toán, Văn, KHTN.

Ngành Tài chính - Ngân hàng

Các chuyên ngành đào tạo:

 

* Tài chính Doanh nghiệp (Mã ngành: 7340201; Mã chuyên ngành: 403)
Môn Xét tuyển theo Học bạ: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Toán, Hóa, Văn.
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Toán, Văn, KHTN.
 

* Ngân Hàng (Mã ngành: 7340201; Mã chuyên ngành: 404)

Môn Xét tuyển theo Học bạ: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Toán, Hóa, Văn.

+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Toán, Văn, KHTN.

Ngành Kế toán

Có các chuyên ngành đào tạo:
 
 
* Kế Toán Kiểm Toán (Mã ngành: 7340301; Mã chuyên ngành: 405)
Môn Xét tuyển theo Học bạ: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Toán, Hóa, Văn.
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Toán, Văn, KHTN.
 

* Kế Toán Doanh Nghiệp (Mã ngành: 7340301; Mã chuyên ngành: 406)

Môn Xét tuyển theo Học bạ: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Toán, Hóa, Văn.

+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Toán, Văn, KHTN.

Ngành Kỹ thuật Xây dựng

Các chuyên ngành đào tạo:
 
 
* Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp (Mã ngành: 7580201; Mã chuyên ngành: 105)
Môn Xét tuyển theo Học bạ: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Toán, Hóa, Văn.
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Văn, KHTN,/Toán, Hoá, Văn.

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng

Các các chuyên ngành đào tạo:

 

Xây Dựng Cầu Đường (Mã ngành: 7510102; Mã chuyên ngành: 106)

Môn Xét tuyển theo Học bạ: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Toán, Hóa, Văn.

 

+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Văn, KHTN,/Toán, Hoá, Văn.

 

Công nghệ Quản lý Xây dựng (Mã ngành: 7510102; Mã chuyên ngành: 206)

Môn Xét tuyển theo Học bạ: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Toán, Hóa, Văn.
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Văn, KHTN,/Toán, Hoá, Văn.
 

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Có chuyên ngành đào tạo:
 
 
* Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường (Mã ngành: 7510406; Mã chuyên ngành: 301)
Môn Xét tuyển theo Học bạ: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Hóa, Văn/Toán, Hoá, Sinh.
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Lý, Hóa/Toán, Hoá, Văn/Toán, Hoá, Sinh/Toán, Văn, KHTN.

Ngành Công nghệ Thực phẩm

Các chuyên ngành đào tạo:
 
 
 
Công nghệ thực phẩm (Mã ngành: 7540101; Mã chuyên ngành: 306) 
Môn Xét tuyển theo Học bạ: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Hóa, Văn/Toán, Hoá, Sinh.
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Hoá, Sinh/Toán, Văn, KHTN.

Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Có chuyên ngành đào tạo:
 
 
Quản lý Tài nguyên & Môi trường (Mã ngành: 7850101; Mã chuyên ngành: 307)
Môn Xét tuyển theo Học bạ: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Văn/Toán, Hóa, Văn/Toán, Hoá, Sinh.
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Lý, Hóa/Toán, Hoá, Sinh/Toán, Văn, KHTN/Toán, Văn, KHXH.

Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Có các chuyên ngành đào tạo:
 
 
* Quản Trị Du Lịch & Khách Sạn (Mã ngành: 7810103; Mã chuyên ngành: 407)
Môn Xét tuyển theo Học bạ: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Ngoại ngữ/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Văn, Sử, Địa.
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Lý, Hóa/Toán, Văn, Ngoại ngữ//Văn, Sử, Địa/Toán, Văn, KHXH.
 
* Quản Trị Du Lịch & Lữ Hành (Mã ngành: 7810103; Mã chuyên ngành: 408)
Môn Xét tuyển theo Học bạ: Toán, Lý, Hóa/Toán, Lý, Ngoại ngữ/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Văn, Sử, Địa.
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Lý, Hóa/Toán, Văn, Ngoại ngữ//Văn, Sử, Địa/Toán, Văn, KHXH.

Ngành Điều dưỡng

Có chuyên ngành đào tạo:
 
* Điều dưỡng Đa khoa (Mã ngành: 7720301; Mã chuyên ngành: 302) 
Môn Xét tuyển theo Học bạ: Toán, Lý, Hóa/Toán, Sinh, Văn/Toán, Hóa, Văn/Toán, Hoá, Sinh.
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Lý, Hóa/Toán, Sinh, Văn/Toán, Hoá, Sinh/Toán, Văn, KHTN.

Ngành Dược học

Có chuyên ngành đào tạo:

 

Dược sỹ (Mã ngành: 7720201; Mã chuyên ngành: 303) 
 
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Lý, Hóa/Toán, Sinh, Văn/Toán, Hoá, Sinh/Toán, Văn, KHTN.
 

Ngành Y Đa khoa

Có chuyên ngành đào tạo:
 
 
* Bác sĩ Đa khoa (Mã ngành: 7720101; Mã chuyên ngành: 305)
 
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Hoá, Sinh/Toán, Sinh, Anh/Toán, Văn, KHTN/Toán, Anh, KHTN.

Ngành Văn học

Có các chuyên ngành đào tạo:
 
 
Văn - Báo chí (Mã ngành: 7229030; Mã chuyên ngành: 601)
Môn Xét tuyển theo Học bạ: Văn, Sử, Địa/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Văn, Địa, Anh/Văn, Sử, Anh.
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Văn, Sử, Địa/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Văn, Địa, Anh/Toán, Văn, KHXH.

Ngành Việt Nam học

Có các chuyên ngành đào tạo:
 
 
Văn hoá Du lịch (Mã ngành: 7310630; Mã chuyên ngành: 605)
Môn Xét tuyển theo Học bạ: Văn, Sử, Địa/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Văn, Địa, Anh/Văn, Sử, Anh.
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Văn, Sử, Địa/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Văn, Địa, Anh/Toán, Văn, KHXH.

Ngành Truyền thông đa phương tiện

Có chuyên ngành đào tạo:
 
 
Truyền thông đa phương tiện (Mã ngành: 7320104; Mã chuyên ngành: 607)
Môn Xét tuyển theo Học bạ: Văn, Sử, Địa/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Văn, Địa, Anh/Văn, Sử, Anh.
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Văn, Sử, Địa/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Văn, Địa, Anh/Toán, Văn, KHXH.

Ngành Quan hệ Quốc tế

Có chuyên ngành đào tạo:
 
 
* Quan hệ Quốc tế (Mã ngành: 7310206; Mã chuyên ngành: 608)
Môn Xét tuyển theo Học bạ: Văn, Sử, Địa/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Văn, Địa, Anh/Văn, Sử, Anh.
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Văn, Sử, Địa/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Văn, Địa, Anh/Toán, Văn, KHXH.

Ngành Ngôn ngữ Anh

Có các chuyên ngành đào tạo:

 
 
Tiếng Anh Biên - Phiên dịch (Mã ngành: 7220201; Mã chuyên ngành: 702)
Môn Xét tuyển theo Học bạ: Toán, Văn, Anh/Văn, Sử, Anh/Văn, Địa, Anh.
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Văn, Anh/Văn, Sử, Anh/Văn, Địa, Anh/Văn, Anh, KHTN.
 
Tiếng Anh Du lịch (Mã ngành: 7220201Mã chuyên ngành: 703)
Môn Xét tuyển theo Học bạ: Toán, Văn, Anh/Văn, Sử, Anh/Văn, Địa, Anh.
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Văn, Anh/Văn, Sử, Anh/Văn, Địa, Anh/Văn, Anh, KHTN.

Ngành Kiến trúc

Các chuyên ngành đào tạo
 
 
* Kiến Trúc Công Trình (Mã ngành: 7580102; Mã chuyên ngành: 107)
Môn Xét tuyển theo Học bạ: Toán, Lý, Vẽ/Toán, Văn, Vẽ.
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Lý, Vẽ/Toán, Văn, Vẽ/Toán, KHTN, Vẽ/Toán, KHXH, Vẽ.
 
* Kiến trúc Nội thất (Mã ngành: 7580102; Mã chuyên ngành: 108)
Môn Xét tuyển theo Học bạ: Toán, Lý, Vẽ/Toán, Văn, Vẽ.
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Lý, Vẽ/Toán, Văn, Vẽ/Toán, KHTN, Vẽ/Toán, KHXH, Vẽ.

Ngành Luật Kinh tế

Có các chuyên ngành đào tạo:
 
 
* Luật Kinh tế (Mã ngành: 7380107; Mã chuyên ngành: 609)
Môn Xét tuyển theo Học bạ: Toán, Lý, Hoá/Toán, Lý, Ngoại ngữ/Văn, Sử, Địa/Toán, Văn, Ngoại ngữ.
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Lý, Hoá/Văn, Sử, Địa/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Toán, Văn, KHXH.

Ngành Luật

Có các chuyên ngành đào tạo:
 
 
Luật học (Mã ngành: 7380101; Mã chuyên ngành: 606)
Môn Xét tuyển theo Học bạ: Toán, Lý, Hoá/Toán, Lý, Ngoại ngữ/Văn, Sử, Địa/Toán, Văn, Ngoại ngữ.
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Lý, Hoá/Văn, Sử, Địa/Toán, Văn, Ngoại ngữ/Toán, Văn, KHXH.

Ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt

Có chuyên ngành đào tạo:
 
 
Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt (Mã ngành: 7720501; Mã chuyên ngành: 304)
 
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Lý, Hoá/Toán, Hoá, Sinh/Toán, Văn, KHTN/Toán, Anh, KHTN.

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Có các chuyên ngành đào tạo:
 
 
Tiếng Trung Quốc (Mã ngành: 7220204; Mã chuyên ngành: 703)
Môn Xét tuyển theo Học bạ: Toán, Văn, Anh/Toán, Văn, Tiếng Trung/Văn, Sử, Anh/Văn, Địa, Anh.
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Văn, Anh/Toán, Văn, Tiếng Trung/Văn, Sử, Tiếng Trung/Văn, Anh, KHTN.

Ngành Công nghệ Sinh học

Có chuyên ngành đào tạo:
 
 
Công nghệ Sinh học (Mã ngành: 7420201; Mã chuyên ngành: 310)
Môn Xét tuyển theo Học bạ: Toán, Lý, Sinh/Toán, Hoá, Sinh/Toán, Sinh, Văn/Toán, Sinh, Anh.
+ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: Toán, Sinh, Anh/Toán, Hoá, Sinh/Toán, Văn, KHTN/Toán, Anh, KHTN.