Tin tức Tuyển sinh


Tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2014: Thay đổi quy định “điểm liệt”

Tốt nghiệp THPT 2014: Thay đổi quy định “điểm liệt”
 
Đây là một trong những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được quy định trong quy chế mới.
 
Cũng liên quan đến việc công nhận tốt nghiệp, bên cạnh thay đổi về “điểm liệt”, năm nay có một số thay đổi liên quan đến đối tượng có điểm xét tốt nghiệp từ 4,75 và 4,5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp.
 
Theo đó, đối tượng có điểm xét tốt nghiệp từ 4,75 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp gồm: Con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;
 
Người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tổ chức kỳ thi) ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135;
 
Ở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ;
 
Ở thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành của Ủy ban Dân tộc, học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 2 phần 3 thời gian học cấp trung học phổ thông;
 
Người bị nhiễm chất độc màu da cam, con của người bị nhiễm chất độc màu da cam; người được cơ quan có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt hoặc lao động do hậu quả của chất độc hoá học.
 
Đối tượng có điểm xét tốt nghiệp từ 4, 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp gồm:
 
Có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số, bản thân có hộ khẩu thường trú ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135;
 
Ở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ;
 
Ở thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành của Ủy ban Dân tộc, đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú hoặc các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương;
 
Con của liệt sĩ; con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên.
 
Cách tính điểm xét tốt nghiệp năm 2014 cũng được quy định mới.
 
Theo đó, điểm xét tốt nghiệp được tính bằng tổng điểm 4 bài thi + Tổng điểm khuyến khích (nếu có) chia 4, cộng điểm trung bình cả năm lớp 12, tất cả chia 2.
 
Điểm xếp loại tốt nghiệp được tính bằng điểm trung bình 4 bài thi cộng điểm trung bình cả năm lớp 12 chia 2.
 
Nguồn: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/tot-nghiep-thpt-2014-thay-doi-quy-dinh-diem-liet-83593-v.html

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.