Tin tức Tuyển sinh


Bắt đầu bàn kế hoạch tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2014

edf40wrjww2ARTICLE:ARTICLE_CONTENT

Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, đây là công việc nhằm chuẩn bị công tác tổng kết công tác thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2013, triển khai công tác thi tuyển sinh năm 2014 và tập hợp cơ sợ dữ liệu xây dựng phần mềm máy tính phục vụ tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014.


Để đảm bảo số liệu báo cáo đầy đủ và chính xác, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường thống kê, dữ liệu và báo cáo gửi về Bộ trước 15/11/2013 với các ĐH, học viện, trường ĐH và trước 30/11/2013 với các trường CĐ.

 

Ngày 30/10, kết thúc tuyển sinh ĐH,CĐ 2013. Hiện nhiều trường ĐH,CĐ ngoài công lập vẫn chưa tuyển sinh đủ chỉ tiêu và đang đề nghị Bộ GD-ĐT cho phép tuyển sinh đợt tiếp theo về tuyển sinh đợt tiếp theo vào mùa xuân.

 

Hồng Hạnh

Nguồn: http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/bat-dau-ban-ke-hoach-tuyen-sinh-dh-cd-2014-795362.htm

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.